• Friday September 24,2021

Universalværdier

Vi forklarer, hvad universelle værdier er, hvilke discipliner de studerer og forskellige eksempler. Derudover andre typer værdier.

Universelle værdier kan deles af forskellige kulturer.
 1. Hvad er de universelle værdier?

Universelle værdier er det sæt normer, der opfattes som positive, og som styrer adfærd og sameksistens i et samfund på et givet tidspunkt. Disse værdier former menneskerettigheder.

Filosofi, etik og moral er de discipliner, der er ansvarlige for studiet af universelle værdier. Inden for filosofien er aksiologi den gren, der er ansvarlig for dens undersøgelse og adresserer værdierne i henhold til deres objektivitet og subjektivitet sammen med de såkaldte negative værdier .

Universelle værdier kan deles af forskellige kulturer og overføres gennem skole- og familieuddannelse. Medierne har også en grundlæggende rolle i formidlingen og godkendelsen af ​​disse værdier.

Det kan tjene dig: menneskelige værdier

 1. Eksempler på universelle værdier

Nogle eksempler på universelle værdier er:

 • Venskab. Det er forbindelsen, der er etableret mellem mindst to mennesker, der estimerer og accepterer hinanden, ud over deres forskelle og mangler.
 • Ansvar. Det er dyden ved at tage ansvaret for de beslutninger, der træffes efter vilje.
 • Tolerance. Det er evnen til at acceptere forskelle i tilbedelse, religion, sprog eller ideologi, som giver os mulighed for at leve blandt mangfoldigheden.
 • Frihed. Det er evnen til at handle med fri vilje og i henhold til personlige ønsker, uden egoisme og uden at påvirke tredjeparter.
 • Paz. De er handlingerne i enighed, der tillader sameksistens i harmoni med resten af ​​individerne.
 • Sandhed. Det består af at sige, gøre eller tænke, hvordan det føles.
 • Ærlighed . Det er en dyd, der er knyttet til værdighed og oprigtighed, der prioriterer sandheden og opbygger tillid.
 • Elsker. Det er en positiv og åben følelse over for andre mennesker, det er en tilbøjelighed til skønhed og god.
 • Godhed. Det er den vigtigste moralske dyd, der involverer realiseringen af ​​det gode.
 • Learning. Det er optagelsen af ​​ny viden og færdigheder at forbedre sig som person.
 • Udholdenhed. Det involverer at opretholde forsøg på at nå et mål ud over hindringerne og vanskelighederne, der opstår undervejs.
 • Retfærdighed. Det er søgen efter balance, intentionen om at give alle det, de fortjener.
 • Empati. Det er evnen til at sætte sig selv i stedet for den anden for at forstå den situation, de går igennem, deres følelser, følelser og holdninger.
 • Courage. Det er evnen til at udføre handlinger uden tøven og beslutsomhed.
 • Respekt . Det er dyden ved at overveje den andres værdighed, hans situation, hans fordele og værdier.
 • Solidaritet. Det indebærer samarbejde med tredjeparts sag: det er det ansvar, der påtages over for resten af ​​folket.
 • Altruisme. Det involverer at deltage i tredjepart uden at forvente noget til gengæld.
 • Taknemmelighed. Det er anerkendelse af hjælp fra tredjepart.
 • Selvkontrol . Det er dyden ved at kontrollere impulser og negative følelser.
 • Visdom . Det er erhvervelse af viden og oplevelser for at forbedre de aktiviteter, som folk udfører i et samfund.
 • Medfølelse. Det indebærer forståelse af tredjeparts lidelser uden at forsømme de grunde, der har forårsaget det.

Mere i: Værdityper

 1. Relative værdier

Relative værdier er de værdier, der varierer i henhold til den sociale kontekst og personens kvaliteter : deres sociale klasse, personlige historie, alder, køn eller nationalitet.

Relative værdier deles ikke af alle kulturer og varierer over tid og afhængigt af hver person. Disse værdier betragtes som lav intensitet og er midlertidige.

De kan tjene dig:

 • Moralske værdier
 • Sociale værdier
 • Etiske værdier
 • Værdier for en virksomhed

Interessante Artikler

Fransk revolution

Fransk revolution

Vi forklarer dig, hvad den franske revolution var og dens vigtigste begivenheder. Derudover er dens forskellige årsager og konsekvenser. Den franske revolution fandt sted i det daværende Kongerige Frankrig i 1798'erne. Hvad var den franske revolution? Det er kendt som den franske revolution, en bevægelse af politisk og social karakter, der fandt sted i det daværende Kongeriget Frankrig. I

Skoleudfald

Skoleudfald

Vi forklarer, hvad skolefrafall er, hvilke faktorer der er involveret i dette fænomen, dets årsager, konsekvenser og hvordan det kan undgås. Frafald i skolen kan skyldes en sammenhæng, hvor børn tvinges til at arbejde. Hvad er skolefrafall? Ved at droppe ud af skolen, droppe af skolen eller forlade skolen tidligt forstås som en afvigelse fra det formelle uddannelsessystem, før man har opnået den endelige grad, der svarer til afslutningen af ​​deres studier. Dette fæno

sandhed

sandhed

Vi forklarer dig, hvad sandheden er og dens forskellige betydninger i henhold til anerkendte filosoffer. Derudover teorier, der findes om sandheden. Sandheden støder på visse begrænsninger, når de analyseres dybt. Hvad er sandheden? Sandhedsbegrebet er et af de store filosofiske problemer, der stadig giver meget at tale om , religionernes vigtigste våben og et nøgleværk i enhver politisk diskurs. Men h

Mission og vision

Mission og vision

Vi forklarer hvad der er en virksomheds mission og vision med klare eksempler. Derudover er der forskellene mellem de to koncepter. En virksomheds mission og vision skal formuleres sammen. Hvad er mission og vision? Begreberne Mission og Vision henviser generelt til indstillingen af mål, som en person eller gruppe kan forsøge at nå . B

mellemhånd

mellemhånd

Vi forklarer, hvad en side er, og hvad den bruges til. Derudover, hvor meget du måler et ark og de mest anvendte arkformater. Et ark måler cirka 14, 8 centimeter med 21 centimeter. Hvad er en side? Når vi leverer til at skrive en forskningsartikel, en afhandling, et essay eller et praktisk arbejde, er det sandsynligt, at vi bliver bedt om, at dette er af en vis grad. D

bibliotek

bibliotek

Vi forklarer, hvad et bibliotek er, og hvilke kategorier bøgerne er organiseret i. Derudover historikken om bibliotekets oprindelse. Et bibliotek er et sted, hvor vi kan henvende os til at læse, finde information og studere. Hvad er bibliotek? Et bibliotek er et sted, hvor vi kan finde bøger eller enhver anden understøttelse af en tekst , såsom publikationer, magasiner, dokumenter, kataloger osv. Et